Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Aktualności
2018-06-20
Klauzula informacyjna dotycząca RODO - Przejdź do treści

2018-06-18
Informacja w sprawie Rządowego Programu „Dobry Start” - Przejdź do treści

2018-06-06
Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Pzp - Przejdź do treści

2018-06-04
informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o zamówieniu znak: PCPR.1-2018.OZ - Przejdź do treści

2018-05-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” - Przejdź do treści

2018-03-28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej - Przejdź do treści

2018-03-14
UWAGA STUDENCI! Termin składania wniosków AS Moduł II - 15.03.2018 - 30.03.2018 - Przejdź do treści

2018-03-12
PCPR w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej - Przejdź do treści

2018-02-22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” - Przejdź do treści

2018-02-13
"NIEBIESKI TYDZIEŃ" dla mieszkańców Powiatu Suskiego - Przejdź do treści


zobacz archiwum aktualności

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl