Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących


  • Wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
  • PCPR Sucha Beskidzka
  • PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Aktywny Samorzad
Asystent Osoby Niepełnosprawnej Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

Aktualności


Zmiana terminu ważności orzeczeń

2023-11-14

Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych przedłużanych w czasie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego W związku z o ...

Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

2023-11-03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż planowane jest złożenie wniosku na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa ...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej przypomina, że trwa nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej

2023-09-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnieni ...

UWAGA STUDENCI! Pilotażowy program PFRON Aktywny samorząd Moduł II - termin składania wniosków mija w dniu 10.10.2023 roku.

2023-09-11

UWAGA STUDENCI! Pilotażowy program PFRON Aktywny samorząd Moduł II - termin składania wniosków mija w dniu 10.10.2023 roku. PCPR w Such ...

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki społecznej Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

2023-08-28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż planowane jest złożenie wniosku na realizację Programu resortowego Ministra Rodzi ...

Informacja dla studentów, wnioskodawców w Module II programu Aktywny samorząd

2023-02-28

Już od dnia 1 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd - pomoc w uzyskaniu wykształcenia ...

Aktywny samorząd Moduł I 2023

2023-02-28

Już od dnia 1 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I programu Aktywny Samorząd  Termin przyjmow ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

2023-02-09

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: „Asystent osobisty oso ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

2023-02-09

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa& ...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01