Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Aktualności
2017-07-03
Wakacje z muszkieterami - Przejdź do treści

2017-06-08
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społec - Przejdź do treści

2017-06-06
Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o zamówieniu zamówień publicznych pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna - Przejdź do treści

2017-05-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” - Przejdź do treści

2017-05-08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej - Przejdź do treści

2017-04-05
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej - Przejdź do treści

2017-03-31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” - Przejdź do treści

2017-03-15
PCPR w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej - Przejdź do treści

2017-03-15
STUDENCI - informacje o realizacji w 2017 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Przejdź do treści

2017-03-15
UWAGA STUDENCI! Termin składania wniosków AS Moduł II - 16.03.2017 - 30.03.2017 - Przejdź do treści


zobacz archiwum aktualności

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl