Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Aktualności
2021-04-30
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II” - Przejdź do treści

2021-04-15
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu  publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II”. - Przejdź do treści

2021-04-13
Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej - Przejdź do treści

2021-03-25
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania przedstawicieli do pracy - Przejdź do treści

2021-03-25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mogą więcej II” - Przejdź do treści

2021-03-15
PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki można składać do 31 marca 2021 roku - Przejdź do treści

2021-03-01
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - Przejdź do treści

2021-01-21
Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim posiada 3 wolne miejsca - Przejdź do treści

2021-01-07
PCPR w Suchej B. informuje, że Powiat Suski przystąpił do realizacji programu p.n. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Przejdź do treści

2020-12-21
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej zakończyło działania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - Przejdź do treści


zobacz archiwum aktualności

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl