Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Projekt - AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ - podsumowanie

 W dniu 4 grudnia 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b odbyło się spotkanie podsumowujące udział w projekcie "Aktywni mogą więcej" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
W spotkaniu wzięło udział 47 uczestników projektu, a także swoją obecnością zaszczycili spotkanie Pan Starosta powiatu suskiego Tadeusz Gancarz, Pan Wicestarosta Jan Woźny a także osoby zaangażowane w realizację projektu w bieżącym roku tj: Pani Urszula Chwała - Pracownik socjalny, Pani Magdalena Żmudka - Doradca zawodowy, Pani Anna Majchrzak-Kordylewska - Psycholog , Pani Grażyna Kryjak Lenart - Dyrektor Pracowni Diagnozy i Terapii Dziecka "Lobus", Pan Adam Bałos - Kierownik Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej, zespół zarządzający projektem: Pani Katarzyna Mamcarczyk - Koordynator projektu, Pani Magdalena Radwan - Asystent koordynatora Projektu, Pan Tomasz Wiewióra - Asystent ds. finansowych, Pan Krzysztof Cieżak - Dyrektor PCPR. W spotkaniu nie mogli uczestniczyć Pani doktor neurolog dziecięcy Barbara Achtelik-Frolik, Pan Janusz Paleczny- Rehabilitant, którzy także byli zaangażowani w realizację projektu.
 
Po krótkim przywitaniu przez dyrektora PCPR Pana Krzysztofa Cieżaka, głos zabrał Pan Starosta Tadeusz Gancarz, który podkreślił istotę pozyskiwania środków unijnych przez powiat suski, w tym PCPR-u, który od 1 lipca 2008r. otrzymuje środki unijne na wsparcie osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych. Pan Starosta podziękował wszystkim osobom za odwagę i udział w organizowanym projekcie "Aktywni mogą więcej". Także Pan Wicestarosta Jan Woźny zwrócił uwagę na potrzebę realizacji projektów unijnych dla osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych, w ramach których mogą otrzymać specjalistyczną pomoc doradczą. Oboje Starostowie złożyli wszystkim obecnym życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia. 
 
Po przemówieniach została przedstawiona krótka prezentacja multimedialna o projekcie "Aktywni mogą więcej". W bieżącym roku uczestnicy mogli skorzystać z: bezpłatnego 13-dniowego pobytu rehabilitacyjnego, doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, treningu umiejętności i kompetencji społecznych, kursów zawodowych, rehabilitacji w formie stacjonarnej. Po prezentacji zostały wręczone uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu projektu oraz symboliczne gadżety promocyjne zakupione ze środków EFS.
 
Na zakończenie Pan Dyrektor PCPR Krzysztof Cieżak, serdecznie podziękował wszystkim obecnym za przybycie na spotkanie oraz życzył wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014.
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie! 
 
Osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, są w wieku aktywności zawodowej tj. kobiety od 16 do 60 roku życia, mężczyźni 16 do 64 roku życia, zapraszamy do udziału w projekcie w 2014r. 
 
Informacji udzielamy w siedzibie Centrum przy ul. Kościelnej 5b lub pod nr telefonu 
33 874 40 31. 
 
Zapraszamy!

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl