Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania...

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu suskiego". Oferty należy składać w siedzibie PCPR, pokój nr 12, do dnia 15.03.2013 r. do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach, z dopiskiem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych". zobacz więcej

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl