Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

STUDENCI - informacje o realizacji w 2014 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł II  - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Terminy przyjmowania wniosków:

  • od dnia 11 marca do dnia 30 marca 2014 - na II semestr roku akademickiego/szkolnego 2013/2014
  • od dnia 1 września do dnia 30 września 2014 - na I semestr roku akademickiego/szkolnego 2014/2015

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:

 30.03.2014           Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
 31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
 30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
 31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)
 30.06.2015 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Wnioski do pobrania

Więcej informacji o programie w zakładce "Aktywny samorząd" oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl