Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

zobacz plik PDF Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu suskiego”.

Oferty należy składać w siedzibie PCPR, pokój nr 12, do dnia 31.03.2014 r. do godziny 10.00  w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.
 

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl