Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Ogłoszenie w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej

W ogłoszeniu z dnia 24.11.2015 roku dotyczącym otwartego konkursu na prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo albo całkowicie opieki rodzicielskiej mylnie podano termin zakończenia realizacji zadania. Właściwym terminem zakończenia realizacji zadania jest data 31.12.2018 roku.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl