Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Ogłoszenie w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej.

W ogłoszeniu z dnia 24.11.2015 roku dotyczšcym otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośœrodka Wsparcia – ŒŚrodowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych mylnie podano termin zakończenia realizacji zadania. Właœciwym terminem zakończenia realizacji zadania jest data 31.12.2018 roku.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl