PrzejdĽ do tre¶ci
PCPR Sucha Beskidzka

Jubileusz 50- lecia Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie

Dnia 9 czerwca miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jordanowie. Uroczystości rozpoczęły się Msz± św. w kościele parafialnym Przenajświętszej Trójcy, której przewodniczył ks. Paweł Gunia, proboszcz parafii Jordanów oraz ks. prałat Bolesław Wawak, który wygłosił okolicznościow± homilię. Po Mszy św. obchody przeniosły się do budynku DPS, gdzie zaproszeni goście zostali przywitani przez s. dyrektor Bronisławę Gwiżdż. Uroczystości jubileuszowe zgromadziły przedstawicieli władz państwowych i samorz±dowych, zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji oraz władze Zgromadzenia Sióstr Prezentek. W tak ważnym dniu nie mogło również zabrakn±ć mieszkanek oraz byłych i obecnych pracowników placówki.

Wśród go¶ści, którzy przyjęli zaproszenie byli m. in. Jacek Kowalczyk- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zbigniew Hutniczak- Wicestarosta Suski, Stanisław Lichosyt – Burmistrz Suchej Beskidzkiej, Iwona Bilska- Burmistrz Jordanowa, Ryszard Hadka- Przewodnicz±cy Rady Powiatu Suskiego, Czesława Madoń – Członkini Zarz±du Suskiego, Krystyna Kozina- Skarbnik Powiatu Suskiego, Agnieszka Mroszczak- Prezes Banku Spółdzielczego w Jordanowie, Krzysztof Cieżak- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, Agata Kopacz- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Roman Dyrcz- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, Matka Olga Maślanka- Matka Generalna Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, s. Beata Brzęk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie w latach 1978- 1984, s. Ancilla Fijałkowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie w latach 1985- 1993, s. Konstancja Ś¦piewak- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie w latach 1993- 2008, ks. Grzegorz Wicher – dyrektor o¶środka Caritas w Zakrzowie, Brat Pio Rafał Stróżyński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie, ks. Paweł Gunia- Proboszcz Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie, Ksi±dz Prałat Bolesław Wawak, Ksi±dz Jerzy Skórkiewicz, Ksi±dz Artur Węgiel, Ksi±dz Władysław Dańkowski, Małgorzata Bednarz, Adam Gałka- dobrodziej mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, Katarzyna Katarzyńska – dziennikarka TVP3 Kraków, Joanna Adamik- dziennikarka TVP3 Kraków.

Podczas uroczystości go¶ście wysłuchali prelekcji s. dr Renty G±sior pt. „ Działalność DPS dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Prezentek w Jordanowie w latach 1966 - 2016”. Następnie mieszkanki przedstawiły swój program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. W specjalnie przygotowanym na tę okazję filmie pt. „DPS z sercem” została przedstawiona historia działalności placówki.

Na przestrzeni ostatnich lat, m.in. dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013, placówka została zmodernizowana, poprawiła się jakość usług i życia mieszkańców, a pracownicy podczas licznych szkoleń podnieśli swoje kwalifikacje. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej pracuje 38 osób, a mieszka 49 podopiecznych o różnych stopniach niepełnosprawności.

Marta Antosiak

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl