Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od osoby której dane dotyczą 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej  informuje iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w  Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na  adres e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl  lub telefonicznie 33/874-40-31.

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.

4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przyznania świadczeń;

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl