PrzejdĽ do tre¶ci
PCPR Sucha Beskidzka

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu "Aktywni mog± więcej II"

zobacz plik PDF Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu "Aktywni mog± więcej II"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywni mog± więcej II” realizowanego ze ¶rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.

Szczegóły w załaczeniu.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl