Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego dla uczestników projektu pt.:”Aktywni mogą więcej I

zobacz plik PDF Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego dla uczestników projektu pt.:”Aktywni mogą więcej I

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.:„Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego dla uczestników projektu  pt.:”Aktywni mogą więcej II”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl