Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym, Dyrektor PCPR zwraca się z prośbą o ograniczenie bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w PCPR

zobacz plik PDF W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym, Dyrektor PCPR zwraca się z prośbą o ograniczenie bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w PCPR

 

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Dyrektor PCPR zwraca się z prośbą o – w miarę możliwości – ograniczenie bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy PCPR służą informacją telefoniczną oraz mailową lub przez e-PUAP: /pcprsucha/skrytka/pcprsucha/SkrytkaESP

Zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów może przyczynić się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby, dlatego też podajemy skrótowe informacje, które mogą ułatwić Państwu kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w poszczególnych sprawach:

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka tel : (33) 873 20 63

Wszystkie posiedzenia składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności zaplanowane na miesiąc marzec zostają przeniesione.
O wszelkich zmianach będziemy informować telefonicznie.

2. Zespół ds. Pieczy Zastępczej prowadzi sprawy dotyczące dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz funkcjonujących na terenie Powiatu Suskiego rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (sytuacja szkolna, zdrowotna i opiekuńczo-wychowawcza  dzieci, zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka) tel. 33 874-02-99 lub drogą elektroniczną adres mailowy info@pcpr.suchabeskidzka.pl

Zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zostają odwołane do końca marca.

3. Informacje dotyczące finansowania pieczy zastępczej (tj. zasady przyznawania, wysokość świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym, terminy wypłat świadczeń) można uzyskać pod numerem telefonu tel. 33 874-02-99 lub drogą elektroniczną adres mailowy info@pcpr.suchabeskidzka.pl  Wnioski dotyczące ubiegania się o przyznanie świadczeń dostępne są na stronie internetowej PCPR.

4. Informacje dotyczące świadczeń przysługujących wychowankom pieczy zastępczej, umieszczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej można uzyskać pod numerem telefonu tel. 33 874-02-99 lub drogą elektroniczną adres mailowy info@pcpr.suchabeskidzka.pl 

5. Informacje dotyczące realizowanego programu „Aktywni mogą więcej II”  można uzyskać pod numerem telefonu tel. 33 874-02-99 lub drogą elektroniczną adres mailowy info@pcpr.suchabeskidzka.pl 

6. Zespół ds. Interwencji Kryzysowej zajmuje się sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie i działalnością interwencyjną w sytuacjach kryzysowych tel. 33 874-21-01 lub drogą elektroniczną pcpr.zik@gmail.com

7. Sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych tj. refundacja zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,  likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – wnioski dostępne na stronie PCPR w zakładce wnioski do pobrania. Informację można uzyskać telefonicznie nr Tel. 33 874-40-31 lub drogą elektroniczną adres mailowy info@pcpr.suchabeskidzka.pl

Natomiast programy: likwidacja barier architektonicznych i turnusy rehabilitacyjne termin składania wniosków minął 29.02.2020 roku

Obecnie wizje lokalne w budynkach w zakresie wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych nie będą realizowane do odwołania.

8. Program Aktywny samorząd - informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem 33 874-40-31lub drogą mailową pod adresem  info@pcpr.suchabeskidzka.pl

Wnioski na poszczególne moduły programu dostępne są na stronie internetowej w zakładce Wnioski do pobrania. Wnioski dotyczące Modułu II składać można w formie elektronicznej poprzez SOW do końca marca br. Szczegółowe informacje w zakładce Aktywny samorząd.

 

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl