Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

zobacz plik PDF Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja

Formularz zgłoszenia kandydata - do pobrania

Szczegóły w załączeniu.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl