Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”.

Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych składają wnioski o świadczenie Dobry start do ZUS. 
W celu uzyskania świadczenia na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, w/w/ osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wraz z datą umieszczenia, wydane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Instrukcja dla dyrektora placówki wychowawczej lub opiekuńczo - terapeutycznej

Instrukcja dla opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub sprawującego opiekę nad dzieckiem

Instrukcja jak sprawdzić szczegóły wniosków

Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl