Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychAKTUALNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą ...

UWAGA STUDENCI! Pilotażowy program PFRON Aktywny samorząd Moduł II - termin składania wniosków mija w dniu 10.10.2023 roku. PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowe ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż planowane jest złożenie wniosku na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Sa ...

Już od dnia 1 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Terminy przyjmowania wniosków w Module II: 31 marca 2023& ...

Już od dnia 1 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I programu Aktywny Samorząd  Termin przyjmowania wniosków w Module I: 31 sierpnia 2023 r.  Wnioski o dofinansow ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Solid ...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Fundusz ...

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty zł ...

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty zł ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej O pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą ...

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Fun ...

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023r. pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób ...

W dniu 23 października 2022r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o rozpoczęciu naboru  wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn."Opieka wytchnieniowa& ...

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?   Zgłoś się do nas! Pomo ...

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 88 058,88 zł. Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjen ...

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. Łączna kwota środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi 137 923,80 zł. Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjent&oa ...

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy? Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizow ...

W dniu 23 października 2022r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o rozpoczęciu naboru  wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty o ...

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu? Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty ...

Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kom ...

zobacz plik PDF Pomoc psychologiczna/psychoterapeutyczna dla osób z Ukrainy - dzieci i osób dorosłych ...

Jesteś po wypadku?  Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! ...

UWAGA STUDENCI! Pilotażowy program PFRON Aktywny samorząd Moduł II - termin składania wniosków mija w dniu 10.10.2022 roku. PCPR w Suchej Beskidzkiej przypomina, że wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego pr ...

Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową mija w dniu 31 sierpnia 2022. ...

Program PFRON Samodzielność-Aktywność-Mobilność! Dostępne mieszkanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodziel ...

Program PFRON Samodzielność-Aktywność-Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Sam ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zorganizowanie 5-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu "Aktywna integracja-drogą do lepszej zmiany". ...

Ogłoszenie na zorganizowanie 5-cio dniowego wyjazdu dla uczestników projektu i ich otoczenia: "Aktywna integracja-drogą do lepszej zmiany". Ogłoszenie o zamówieniu. Zapytanie pdf Zapytanie doc ...

Оголошення  У Powiatem Sucha Beskidzka працює психолог з Укра ...Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel : (33) 874 40 31
fax: (33) 874 40 31
tel : (33) 874 34 86, (33) 874 02 99
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adres EPUAP:
/pcprsucha/skrytka
/pcprsucha/SkrytkaESP


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 873 20 63
fax: (33) 873 20 63
e-mail: orzecznictwo@pcpr.suchabeskidzka.pl


Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel : (33) 874 21 01
fax: (33) 874 21 01