Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Aktualności


2019-10-08
UWAGA STUDENCI! Aktywny samorząd Moduł II - termin składania wniosków mija w dniu 10.10.20192019-09-18
Spełnione marzenia w Wieliczce – Gala Finałowa Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

2019-09-17
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego dla uczestników projektu pt.:”Aktywni mogą więcej I

2019-09-03
Ogłoszenie o zamówieniu Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego dla uczestników projektu pt.:”Aktywni mogą więcej II”

2019-08-29
UWAGA STUDENCI! Termin składania wniosków AS Moduł II - 01.09.2019 - 10.10.2019

2019-06-27
PCPR Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej informuje, iż w 2019r. realizuje oddziaływania korekcyjno – edukacyjne w formie spotkań grupowych dla osób stosujących przemoc

2019-06-27
KONSULTACJE System Obsługi Wsparcia- SOW , „Aktywny samorząd tylko przez system SOW

2019-06-27
Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2019-05-28
Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publ

2019-05-20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że w Małopolsce działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2019-05-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świ

2019-04-26
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej II"

2019-04-11
"Aktywny Samorząd" Moduł I  wnioski przyjmowane będą od dnia 25.04.2019 do dnia 30.08.2019 roku. 

2019-03-21
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

2019-03-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II”.

2019-03-14
PCPR w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2019-03-13
UWAGA STUDENCI! Aktywny samorząd Moduł II - termin przyjmowania wniosków

2019-03-11
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w Powiecie Suskim

2019-02-28
Zmiana średnich miesięcznych kosztów utrzymania w DPS

2019-02-20
Plan zamówień publicznych na rok 2019

2019-01-22
PCPR w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej

2019-01-02
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Aktywni mogą więcej II".

2019-01-02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

2019-01-02
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie: Prowadzenie DPS dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

2019-01-02
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie: Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego

2019-01-02
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

2018-11-05
24 grudnia dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w Suchej Beskidzkiej

2018-09-26
„Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”

2018-09-12
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zapytanie ofertowe pn. pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizac

2018-09-07
UWAGA STUDENCI! Termin składania wniosków AS Moduł II - 01.09.2018 - 10.10.2018

2018-08-31
Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego z elementami integracyjnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowani

2018-06-20
Klauzula informacyjna dotycząca RODO

2018-06-18
Informacja w sprawie Rządowego Programu „Dobry Start”

2018-06-06
Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Pzp

2018-06-04
informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o zamówieniu znak: PCPR.1-2018.OZ

2018-05-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2018-03-28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2018-03-14
UWAGA STUDENCI! Termin składania wniosków AS Moduł II - 15.03.2018 - 30.03.2018

2018-03-12
PCPR w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej

2018-02-22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2018-02-13
"NIEBIESKI TYDZIEŃ" dla mieszkańców Powiatu Suskiego

2018-02-06
Rekrutacja do projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej".

2017-09-20
Wyniki zapytania ofertowego pn. Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej

2017-09-07
Zapytanie ofertowe - Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2017-09-06
Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 25.08.2017 r. pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawod

2017-08-25
Zapytanie ofertowe - Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2017-08-23
UWAGA STUDENCI! Termin składania wniosków AS Moduł II - 01.09.2017 - 10.10.2017

2017-07-03
Wakacje z muszkieterami

2017-06-08
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społec

2017-06-06
Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o zamówieniu zamówień publicznych pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna

2017-05-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2017-05-08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

2017-04-05
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej

2017-03-31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

2017-03-15
PCPR w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej

2017-03-15
STUDENCI - informacje o realizacji w 2017 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

2017-03-15
UWAGA STUDENCI! Termin składania wniosków AS Moduł II - 16.03.2017 - 30.03.2017

2017-02-23
Plan zamówień publicznych na 2017 rok

2017-02-22
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

2016-10-24
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - nowy adres - dane kontaktowe

2016-10-03
Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej

2016-08-30
UWAGA STUDENCI! Przypominamy o terminie składania wniosków AS Moduł II - 01.09.2016 - 10.10.2016

2016-07-06
Wycieczka dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych pn. „Tarnów i okolice”

2016-07-06
Wakacje z Muszkieterami - kolonia dla dzieci z rodzin zastępczych

2016-06-13
Jubileusz 50- lecia Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie

2016-04-05
UWAGA STUDENCI! Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach Modułu II Programu Aktywny Samorząd mija w dniu 15.04.2016 r.

2016-03-30
PCPR w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przypomina o naborze kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej

2016-03-16
Program "Aktywny samorząd" - informacje o realizacji programu w 2016 roku

2016-03-16
STUDENCI - informacje o realizacji w 2016 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

2016-03-15
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Spełecznej prowadzonych przez Powiat Suski w 2016 roku

2016-03-14
Przekazanie czeku dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych przez Brico Marche Sucha Beskidzka w ramach Fundacji Konwój Muszkieterów

2016-03-02
Życie bez barier

2015-12-09
Ogłoszenie w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej.

2015-12-09
Ogłoszenie w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej.

2015-12-03
Ogłoszenie w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej

2015-11-25
Starosta Suski zaprasza do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie

2015-11-25
Informujemy, że dnia 24.12.2015 roku (Wigilia) zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora, PCPR będzie nieczynne.

2015-11-24
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

2015-11-24
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - ŚDS dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie

2015-11-24
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na prowadzenie Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego

2015-11-02
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej.

2015-07-15
PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że Zarząd Powiatu Suskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej

2015-06-23
UWAGA STUDENCI !! PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II przyjmowane będą od dnia 01.09.2015 do dnia 10.10.2015 roku

2015-05-11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I upływa w dniu 31.08.2015 roku

2015-05-06
PCPR w Suchej Beskidzkiej informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Łętowni posiada również 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Wszystkich chętnych zapraszamy.

2015-05-04
Rozbudowa jordanowskiego Domu Pomocy Społecznej oknem na świat

2015-04-29
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej

2015-04-27
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy sekretarza w Powiatowym Zespole do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne

2015-04-21
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że od miesiąca kwietnia 2015 roku obowiązują nowe koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Suskim

2015-04-14
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2015-03-10
STUDENCI - informacje o realizacji w 2015 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

2015-03-10
Program "Aktywny samorząd" - informacje o realizacji programu w 2015 roku

2014-12-19
W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Aktywni mogą więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2014-10-02
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn: prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych.....

2014-09-03
STUDENCI ! Przypominamy, że termin przyjmowania wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł II upływa w dniu - 30.09.2014

2014-08-25
Przypominamy, że termin przyjmowania wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł I upływa w dniu - 30.08.2014

2014-07-01
Nowe zasady przyznawania karty parkingowej dla niepełnosprawnych

2014-06-18
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - zmiana terminu przyjmowania wniosków

2014-04-17
W dniu 02 maja 2014 roku PCPR będzie nieczynne

2014-04-08
zmiana profilu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

2014-04-04
Koszty utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Suskim w 2014 roku.

2014-04-04
Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

2014-03-24
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

2014-03-18
Ogłoszenie konkursu w sprawie szkoleń dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze

2014-03-10
STUDENCI - informacje o realizacji w 2014 roku pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

2014-01-17
Projekt AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ 2014

2014-01-11
TURNUSY REHABILITACYJNE - terminy przyjmowania wniosków.

2013-12-11
Projekt - AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ - podsumowanie

2013-04-11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że został w dniu dzisiejszym rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ...

2013-04-01
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje że wszystkie informacje dotyczące projektu "Aktywni mogą więcej" na lata 2013-2014 są zamieszczane w zakładce "Aktywni mogą więcej"

2013-03-11
Zarząd Powiatu Suskiego Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

2013-03-07
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania...

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl