Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Aktualności
2019-06-27
PCPR Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej informuje, iż w 2019r. realizuje oddziaływania korekcyjno – edukacyjne w formie spotkań grupowych dla osób stosujących przemoc - Przejdź do treści

2019-06-27
KONSULTACJE System Obsługi Wsparcia- SOW , „Aktywny samorząd tylko przez system SOW - Przejdź do treści

2019-06-27
Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Przejdź do treści

2019-05-28
Zawiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej – ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publ - Przejdź do treści

2019-05-20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że w Małopolsce działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Przejdź do treści

2019-05-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świ - Przejdź do treści

2019-04-26
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej II" - Przejdź do treści

2019-04-11
"Aktywny Samorząd" Moduł I  wnioski przyjmowane będą od dnia 25.04.2019 do dnia 30.08.2019 roku.  - Przejdź do treści

2019-03-21
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej - Przejdź do treści

2019-03-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II”. - Przejdź do treści


zobacz archiwum aktualności

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl