Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi na zorganizowanie i przeprowadzenie 13-dniowego pobytu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi na zorganizowanie i przeprowadzenie 13-dniowego pobytu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 - szczegóły

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- - szczegóły

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Tytuł projektu" Aktywni Mogą Więcej"

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl