Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w związku z realizacją projektu ...

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w związku z realizacją projektu "Aktywni mogą więcej" w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ,Priorytet VII Promocja integracji społecznej ",Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - umowa zlecenie - więcej

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl