Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi na przeprowadzenie szkolenia dla uczestnika projektu realizowanego ze środków EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  na przeprowadzenie szkolenia  dla uczestnika projektu realizowanego ze środków EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Poddziałanie 7.1.2 - szczegóły

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- - szczegóły

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu" Aktywni Mogą Więcej"

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl