Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

zobacz plik PDF Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR  w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja,  Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja

Szczegóły w załączniku oraz na stronie BIP Strostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej:

http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3053&idmp=23&r=r

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl