Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH do udziału w pracach Komisji Konkursowej

zobacz plik PDF ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach  projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.

Szczegóły w załączeniu oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego:

http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3072&idmp=23&r=r

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl