Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Przetarg nieograniczony -Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawo

zobacz plik PDF Przetarg nieograniczony -Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze 2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów zabiegów (każdy trwający 60 minut). Jeden zestaw będzie się składał z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej osoby niepełnosprawnej. Wykonawca zapewni lokal oraz urządzenia i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania usługi. Zadanie to skierowane jest do 19 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników oraz ilości godzin przypadających na jednego uczestnika. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl