Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

zobacz plik PDF Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl