Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Zapytanie ofertowe - Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

zobacz plik PDF Zapytanie ofertowe - Organizacje i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnych dla uczestników projektu pn.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego z elementami integracyjnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla 26 (+1 opiekun) uczestników projektu  pt.: ”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”. Projekt współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach  9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1  

Szczegóły w załączeniu.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl