Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

zobacz plik PDF Ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 tj./

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”

Szczegóły w załączeniu.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl