Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o zamówieniu znak: PCPR.1-2018.OZ

zobacz plik PDF informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia o zamówieniu znak: PCPR.1-2018.OZ

Informacja z otwarcia ofert dot.:

Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu pn.”Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” znak postępowania: PCPR.1-2018.OZ

Treśc w załączeniu.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl