Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego z elementami integracyjnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowani

zobacz plik PDF Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego z elementami integracyjnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowani

Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu szkoleniowo-zdrowotno-integracyjnego z elementami integracyjnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla 23 (+7 opiekunów) uczestników projektu  pt.: ”Aktywizacja społecznai zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”. Projekt współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach  9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1  

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym - w załączeniu.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl