Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej zakończyło działania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej zakończyło działania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Łączna wartość pozyskanych środków to kwota: 207 062, 71 złotych.

W ramach realizacji zadania zakupiono 62 sztuki laptopów wraz z oprogramowaniem  dla dzieci oraz 5 programów edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu wyposażono trzy miejsca przeznaczone do kwarantanny oraz środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w tym osób uczących się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia)  oraz ich opiekunów. Ogółem wsparciem zostały objęte 52 rodziny zastępcze oraz jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego funkcjonująca na terenie Łętowni.  

Zakupiony sprzęt komputerowy, programy aktywizujące dla dzieci niepełnosprawnych, wyposażenia miejsc kwarantanny oraz środki ochrony osobistej w całości rozdysponowano już wśród podmiotów pieczy zastępczej. Podopieczni rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymany sprzęt będą mogli wykorzystać do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Sprzęt komputerowy oraz przedmioty wyposażenia miejsc kwarantanny trafiły do nich w drodze bezpłatnego użyczenia. Otrzymane środki ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny ułatwią bezpieczną realizację zadań w okresie epidemii COVID-19.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl