Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Osoba niepełnosprawna mająca dysfunkcję narządu słuchu lub wzroku może uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się. Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń takich jak np. radiomagnetofon, aparat telefoniczny, fax itp. lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Szczegółowy wykaz urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zobacz Katalog urządzeń i usług obętych dofinansowaniem - likwidacja barier w komunikowaniu się

Wysokość takiego dofinansowania wynosi do 80 % kosztów zakupu urządzeń, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Likwidacja barier technicznych

 Osoba niepełnosprawna może również skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych. Dofinansowaniem takim może być objęty zakup urządzeń takich jak np.:
- dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: czasomierz brajlowski, aparat do wykrywania przeszkód itp.
- dla osób z chorobami płuc i alergików: koncentrator tlenu, oczyszczacz powietrza itp.
- dla osób z dysfunkcją narządu ruchu siedzenie wannowe, wózek lub krzesło toaletowe itp.
lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier technicznych.
 
Szczegółowy wykaz urządzeń, które mogą być objęte dofinansowaniem zawiera katalog, który dostępny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zobacz Katalog urządzeń i usług objętych dofinansowaniem - likwidacja barier technicznych
 
Wysokość takiego dofinansowania wynosi do 80 % kosztów zakupu urządzeń, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 
 
Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Sucha Beskidzka

 

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl