Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie organizacji sportu

 O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:

  • Prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 
Wypełniony wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
 
Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Sucha Beskidzka.

© PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl