Przejdź do treści
PCPR Sucha Beskidzka

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.
 
W celu uzyskania legitymacji należy wypełnić wniosek o jej wydanie (druk do pobrania w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA) oraz dołączyć :
  1. Kserokopię ważnego orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
  2. Osoba po 16 roku życia do wniosku załącza swoje zdjęcie o wymiarach zdjęcia legitymacyjnego 

 © PCPR Sucha Beskidzka designed by flexus.pl